środa, 25 maja 2016

Stawianie ploty plastikowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu do urzędu poza wyjątkowymi przypadkami.

Konstrukcja balaski z PCV na plot i bramę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na to oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc wyjątkowych wypadków.

Sztachetki z plastyku na plot i bramkę sztachetowa nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma graniczącymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachetki z plastiku na plot i furtę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu powinno określać gatunek ogrodzenia, procedurę wykonania jego instalacji i proponowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada dodać oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych oraz o ile jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do stawiania balustrady plastykowe na plot i bramę ze sztachetek wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Budowę płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy planowane ploty Winylowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek jest niekompatybilne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji kiedy projektowane sztachetki PCV na plot i bramkę sztachetowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez utrudnianie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Brak zainicjowania robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz